Portum Ostatecznie.png
PORTUM.png
Pewny rozruch
Bezobsługowy
Zwiększona trwałość cykliczna
Zredukowany efekt wyładowania
Wykonany w technologii Ca/Ca